Print

Vacatures 

Vervangers- en Invallerspool (VIP) Dommelgroep

VIP, oftewel 'Very Important Person'. Dat klopt, de deelnemers aan de Vervangers- en Invallerspool zijn erg belangrijk voor alle scholen van de Dommelgroep. Als een leerkracht van een bepaalde school ziek is of vanwege andere redenen niet kan werken, dan staan onze VIP-pers klaar om de vervanging te realiseren. Op deze wijze wordt de continuďteit binnen onze scholen gewaarborgd. Een belangrijke taak dus!
 

Bij de VIP werken meer dan 35 vaste invallers (poolers genoemd). Zij hebben een vast dienstverband en worden op alle 42 scholen van de Dommelgroep ingezet op met name de kortdurende vervangingen. 

Wil jij ook een VIP-per worden?

15 december 2017