Print

GMR

Op school staan wel computers, maar wat is het ICT-beleid?
Wie adviseert de directie over het vakantierooster?
Hoe staat het met het plan om de school te verhuizen naar een andere locatie? Kan dat zomaar uitgevoerd worden?
Wie controleert eigenlijk de begroting?

Voorbeelden van vraagstukken die regelmatig om inbreng vragen. Van leerkrachten en van ouders. Reden om toe te lichten wat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) doet.
GMR, wat is dat?
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Daar kunt u uw stem laten horen bij de plannen van school.
Een groot aantal onderwerpen heeft ook betrekking op andere scholen van onze†stichting. En daarmee dus ook op meer dan ťťn Medezeggenschapsraad. Denk aan beleid over tussen- en naschoolse opvang, financiŽle vraagstukken, huisvesting, ICT-beleid en veiligheid. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) buigt zich over deze bovenschoolse vraagstukken. Met als doel goed onderwijs en goed werkgeverschap!

GMR, hoe werkt dat?
Goed onderwijs gaat over een motiverende en veilige leeromgeving voor onze kinderen. Met voldoende leerkrachten en uitstekend lesmateriaal. Bij goed werkgeverschap kijken we naar arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de personeelsleden.
De GMR overlegt regelmatig over vraagstukken die hiermee samenhangen. Deze worden vanuit het bestuur en de directie van de stichting ingebracht. Om onze standpunten en advies zorgvuldig voor te bereiden, werken we met een aantal onderwerpen: onderwijs, personeel, organisatie en financiŽn. Elk onderwerp wordt behandeld in een werkgroep, die over de benodigde inhoudelijke kennis beschikt.

GMR en uw inbreng
Wij willen graag de betrokkenheid van ouders en personeelsleden verhogen. Met uw inbreng kunnen we immers de juiste onderwerpen behandelen. Om u te laten zien wat we doen, hebben wij onze activiteiten beschreven in een jaarverslag en activiteitenplan. Verder stellen we met enige regelmaat plaatsen open voor nieuwe leden.
GMR en uw vragen/opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over de GMR?
Heeft u vragen die het niveau van uw eigen school overstijgen?
Wilt u ťťn van de vacatures in de GMR invullen? Neem gerust contact op met ťťn van onderstaande personen.

Samen kunnen we de kwaliteit van het onderwijs en de school- en werkomgeving beter bewaken!
GMR, onze leden
De GMR is de overkoepelende Medezeggenschapsraad voor alle acht scholen binnen de stichting St.-Christoffel.
Elke†school wordt hierin vertegenwoordigd door zowel een ouder als een personeelslid.


personeelsleden
ouders
Bs. De Beemden
Ingrid van Lierop
Frauke Diesveld
Bs. De Hobbendonken
Josť van Leeuwen
Johan van de Minkelis
SBO De Maremak
Marloes van Loon
Peter Heijne
Bs. De Molenwijk
Anky Melis
Peter van Laarhoven
Bs. St. Petrus
Carola van Diesen
Bianca Vorstenbosch
Bs. Prinses Amalia
Irma van de Wal
(penningmeester)
Natascha Teunissen
Bs. St. Theresia†††††††††††
Heidi Schel
Angela Eijsbouts
Bs. De Vorsenpoel
Peter van de Loo
Yvonne Bax
Ambtelijk secretaris
Irma van de Wal

Werkwijze binnen de GMR

Om effectief en efficiŽnt te werken is er binnen de GMR afgesproken te werken met een drietal themagroepen:†personeel, financiŽn en organisatie. Binnen deze drie groepen worden de specifieke zaken, behorende bij de betreffende werkgroep, besproken. Het kan voorkomen dat de werkgroep het wenselijk/noodzakelijk vindt om externe ondersteuning in te schakelen om tot een weloverwogen voorstel te komen. Hierover zal de contactpersoon de voorzitter van het dagelijks bestuur informeren. Na afloop van de interne bespreking zal de werkgroep een beargumenteerd voorstel m.b.t. advies/instemming voorleggen aan de GMR. Vervolgens neemt de GMR een besluit. Het dagelijks bestuur van de GMR zal dit besluit vervolgens kenbaar maken aan de algemeen directeur. Uiteraard neemt men de wettelijke termijnen m.b.t. advies / instemming in acht.

Op deze manier hoeft niet iedereen zich met alle zaken bezig te houden, kan men zich concentreren op de eigenthemazaken en bespaart men tijd. Elke themagroep heeft een coŲrdinator. Deze is verantwoordelijk voor de contacten richting de†directeur/bestuurder als het gaat om het verkrijgen van nadere informatie over het te bespreken onderwerp. De coŲrdinator roept de themagroep ook bijeen als er buiten de GMR-vergadering om onderwerpen besproken dienen te worden.


Themagroep Organisatie

†Ouderlid††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † †Personeelslid
Yvonne Bax (coŲrdinator)† † † † † †Josť van Leeuwen† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ††
†Bianca Vorstenbosch††††††††††††† † † † † † † † † † † † † † † † † † † †Heidi Schel


Themagroep FinanciŽn
†Ouderlid††† †Personeelslid † † † † †
Peter van Laarhoven (coŲrdinator)†† † † † † † † † † † † †Irma van de Wal† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ††
† †Natascha Teunissen† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † Carola van Diesen
† †Peter Heijne† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ††


Themagroep Personeel
Ouderlid†††† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † Personeelslid††† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
†Frauke Diesveld †Marloes van Loon (coŲrdinator)
†Anky Melis †Ingrid van Lierop
†Peter van de Loo

Dagelijks bestuur:

- Angela Eijsbouts † † † † † † † † † Voorzitter
- Irma van de Wal††† ††††††††††††††† Penningmeester
- Carola van Diesen

U kunt ons ook per mail bereiken: gmr@st-christoffel.nl


Klik op onderstaande link voor agenda's en notulen van de GMR-vergaderingen
Agenda's >>
Notulen >>

GMR-Reglement†>>
Huishoudelijk reglement >>
Statuten >>
15 december 2017