Print

Onze doelstelling

Wij omschrijven onze doelstelling als volgt:

Stichting St.-Christoffel ziet het als haar missie om vanuit haar lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid onderwijs en zorg aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar.
Hierbij legt ze het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit.
De Stichting doet dit alles vanuit een Rooms-Katholieke en Oecumenische grondslag.

Het resultaat van ons onderwijs formuleren wij als volgt:
  • De leerlingen beschikken over optimale kennis en vaardigheden ieder op haar eigen niveau.
    Deze kennis sluit aan bij algemeen erkende eindtermen en geeft hen toegang tot het vervolgonderwijs.
  • De leerlingen beschikken over de kennis, sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen om hun weg te vinden in onze maatschappij.
  • De leerlingen hebben respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en bezitten de normen en waarden, die onze samenleving van hen verlangt.
  • Leerlingen hebben de kennis en vaardigheden om te kunnen omgaan met een digitale omgeving.

 
15 december 2017