Print

Ouderparticipatie

Educatief partnerschap
Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is van cruciaal belang.
We spreken daarom in dit kader dan ook graag over een educatief partnerschap tussen ouders en school. Dit betekent voor ons dat ouders en school schouder aan schouder zorg dragen voor de ontwikkeling van het kind met respect voor ieders verantwoordelijkheid hierin.

De tijd dat deze verantwoordelijkheden makkelijk te scheiden waren middels de schooltijden lijkt ingehaald te zijn door het fenomeen 'brede school'. Steeds meer kinderen maken gebruik van tussenschoolse opvang.
Vanaf 1 augustus 2007 is het onderwijs ook verantwoordelijk voor het aanbod van de voor- en naschoolse opvang. Het onderwijs krijgt steeds meer een zorgfunctie, naast de sterke educatieve functie die zij altijd heeft gehad.
Het is van belang dat ouders en school voortdurend in gesprek zijn over de verwachtingen die men hierbij van elkaar heeft!

Wijze van ouderparticipatie
Ouders binnen onze organisatie participeren op diverse manieren.
Allereerst is daar de betrokkenheid bij het onderwijs aan het eigen kind. Hiervoor kennen de scholen binnen onze stichting o.a. de inloop in de onderbouw, de gesprekken op afspraak en de z.g.n. rapportgesprekken. Uitgangspunt hierbij is: "Heeft u vragen, kom dan langs!".

Van onze kant kunt u erop rekenen dat wij contact opnemen met u zodra wij ons zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind.
Naast deze kindgerichte betrokkenheid ondersteunen ook veel ouders het onderwijs in praktische zin. Soms betreft het hier het verrichten van hand- en spandiensten zoals het assisteren bij bijvoorbeeld een schoolfeest, maar het kan ook gericht zijn op daadwerkelijke ondersteuning bij het onderwijsproces. Hierbij kunt u denken aan hulp in het documentatiecentrum/bibliotheek, bij handvaardigheidslessen, bij het leesproces en het gebruik van de computer. 

Heeft u nog andere suggesties voor de wijze waarop u uw betrokkenheid kunt tonen; schroom dan niet en vertel het ons!
 
15 december 2017